Grafové technologie v humanitních oborech

Zveřejněno: 2. 2. 2021

Každoroční akce se bude konat online jako virtuální sympozium. Pro registrované účastníky budou podklady a prezentace k dispozici předem.

Termín: 9. 2. 2021, 15:00–18:15

Více informací: https://graphentechnologien.hypotheses.org/tagungen/graph-technologies-in-the-humanities-2021-virtual-symposium