Digitální data perspektivou humanitního vědce – online konference

Zveřejněno: 23. 11. 2020

Jednodenní online konference připravená v rámci projektu LINDAT/CLARIAH-CZ nabízí prostor pro setkání výzkumníkům, kteří pracují s digitálními daty v humanitních vědách, odborníkům, kteří vyvíjejí výzkumné infrastruktury a všem studentům a dalším zájemcům o digitální výzkum. Je příležitostí získat zpětnou vazbu či podněty, navázat spolupráci a potkat partnery pro budoucí projekty.

Termín: 24. 11. 2020

Více informací: https://it.muni.cz/phil/lindat-clariah/clanky/digitalni-data-perspektivou-humanitniho-vedce-online-konference-24-11-2020