Digital Scholarly Editions and Historians: Editing the Records of the Imperial Diet of 1576

Zveřejněno: 20. 5. 2022

V rámci nového přednáškového cyklu Digitizing the Past: Prague Talks on Digital Humanities organizovaném badatelskou skupinou TRIPTIC-EU v rámci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR vystoupí dr. Roman Bleier z Univerzity ve Štýrském Hradci.

Zájemci o účast se mohou přihlásit zde: https://bit.ly/3LxCSU8

Termín: 25. 5. 2022 od 14 hod.

Místo konání: online

Více informací: https://www.flu.cas.cz/cz/akce-filosofickeho-ustavu-av-cr/21-konference-a-workshopy/3690-roman-bleier-on-digital-humanitiess