Collecting and Collections: Digital Lives and Afterlives Workshop

Zveřejněno: 29. 9. 2019

Workshop zaměřený na využití a rekonstrukci raně moderních sbírek je určen zejména badatelům z oblasti digital humanities. Prezentovány a zkoumány budou především způsoby a možnosti digitálního přístupu k historickým sbírkám. Dále data-mining a využití jednotlivých nástrojů k integraci existujících databází.

Termín a místo konání: 14.–15. 11. 2019, Londýn (Anglie)

Více informací: https://royalsociety.org/science-events-and-lectures/2019/11/collecting-and-collections