Book History Research Network Study Day: The Book in the Digital Age

Zveřejněno: 11. 10. 2018

Během jednodenní akce pořádané univerzitou v Loughborough budou prezentovány nové přístupy ke studiu dějin knižní kultury s ohledem na možnosti, které přináší rozvoj v oblasti digital humanities. V rámci jednotlivých příspěvků budou představeny zejména digitální nástroje využitelné v oblasti výzkumu dějin knižní kultury a spřízněných oborů.

Termín a místo konání: 24. 10. 2018, Loughborough (Anglie)

Více informací: https://www.cphc.org.uk/events/2018/10/24/book-history-research-network-study-day-the-book-in-the-digital-age