7th Estonian Digital Humanities Confeence: Use of Digital Cultural Heritage in Research and Education

Zveřejněno: 10. 10. 2019

Tématem konference DH Estonia 2019 je využití digitálního kulturního dědictví, zejména v oblasti vzdělávání. Cílem konference je zaměřit se na to, jak by uživatelské zvyky, jakož i potřeby a požadavky mohly ovlivnit postupy paměťových institucí, jako jsou muzea, archivy a knihovny, které se snaží zvýšit objem digitalizovaných zdrojů kulturního dědictví.

Termín a místo konání: 4.–6. 12. 2019, Tallinn (Estonsko)

Více informací: https://dh.org.ee/events/dhe2019/