Nástroje DH

The DiRT Directory

Praktický přehled nástrojů pro práci s digitálním obsahem. Zahrnuje programová řešení vhodná k vytváření myšlenkových map, statistických analýz dat, dále pro správu a archivaci hudebních a jiných datových souborů, OCR, vizualizaci dat a mnohé další.
http://dirtdirectory.org/

The Programming Historian

Řada prověřených návodů pro začátečníky, které mohou pomoci naučit se ovládat širokou škálu digitálních nástrojů, technik a pracovních postupů a usnadnit tak vlastní výzkum či výuku v oblasti humanitních věd.
https://programminghistorian.org/

Voyant Tools – webové prostředí pro čtení a analýzu digitálních textů

Tento volně přístupný nástroj nabízí možství funkcí, které umožňují mimo jiné vizualizace parametrů textu, frekvence výskytu slov apod. V české verzi jej naleznete na http://voyant-tools.org/?lang=cz