Akce

Připravované akce:

 • Simulace dramatických sítí (přednáška)
  Italský literární vědec Franco Moretti prosloví přednášku na téma Simulace dramatických sítí. Emeritní profesor Stanfordovy univerzity se vrací do Prahy po dlouhých dvaceti letech na pozvání České literární bibliografie (Ústav pro českou literaturu AV ČR) a časopisu pro performativní umění a umělecký výzkum ArteActa (Akademie múzických umění v Praze).
  Vstup na přednášku je zdarma po registraci na http://bit.ly/36qRTmw.
  Termín a místo konání: 28. 2. 2020, Praha (Akademie věd ČR, sál č. 206)
  Více informací: https://www.facebook.com/events/605145260320109/
 • Digital Humanities in Early Music Research I
  První ze série konferencí a workshopů zaměřených na využití digitálních humanitních věd ve výzkumu staré hudby.
  Termín a místo konání: 5.–6. 3. 2020, Praha (Akademické konferenční centrum)
  Více informací
 • EpiDoc Workshop: Seminář k digitální epigrafii a papyrologii
  V Londýně proběhne pětidenní školicí seminář o používání EpiDoc, de facto standardu pro kódování starých epigrafických a papyrologických vydání v TEI XML.
  Pro účast na tomto semináři zašlete prosím do 23. února 2020 stručný motivační dopis na adresu gabriel.bodard@sas.ac.uk
  Termín a místo konání: 20.–24. 4. 2020, Londýn.
  Více informací: https://ics.sas.ac.uk/events/event/22179
 • CALL FOR PAPERS – Digital Humanities Congress 2020
  Institut pro digitální humanitní vědy University v Sheffieldu uveřejnil výzvu  k zasílání návrhů příspěvků na třídenní konferenci, která se bude konat v Sheffieldu 10.–12. září 2020. Kongres digitálních humanitních věd se odehrává každé dva roky a jeho cílem je podporovat sdílení znalostí, myšlenek a technik v rámci digitálních humanitních věd.
  Uzávěrka přihlášek je 29. února 2020.
  Více informací: https://www.dhi.ac.uk/dhc2020/

Každoročně opakované akce:


Již proběhlé akce:

 • TEI and Kontext: The TEITOK environment
  Prvním letošním seminářem, který pořádá výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ, bude tutoriál věnovaný nástroji TEITOK, webové platformě pro vytváření, prohledávání a editování korpusů reprezentovaných v TEI kódování. Jeho použití bude demonstrováno na několika vybraných korpusech a účastníci budou mít příležitost si TEITOK vyzkoušet na vlastních datech.
  Čas a místo konání: 20. 2. 2020, Praha
  Více informací: pdf
 • XML Prague 2020
  XML Prague je konference určená XML vývojářům, nadšencům do značkovacích jazyků, informačním manažerům a studentům. Zaměřuje se na značkování a sémantiku na webu, vydavatelství a digitální knihy, technologie XML pro Big Data a nejnovější technologické pokroky. Konference věnuje prostor zejména úspěšně aplikovaným technologiím a současným teoretickým východiskům.
  Termín a místo konání: 13.–15. 2. 2020, Praha (VŠE)
  Více informací: www.xmlprague.cz
 • Podzimní DH tutoriály LINDAT/CLARIAH-CZ
  Třetí z řady tutoriálů pro práci s daty a komputační výzkum v humanitních vědách, které připravila výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ.
  Termín a místo konání: 28. 11. 2019, Praha
  Více informací: pdf program
 • Collecting and Collections: Digital Lives and Afterlives Workshop
  Workshop zaměřený na využití a rekonstrukci raně moderních sbírek je určen zejména badatelům z oblasti digital humanities.
  Termín a místo konání: 14.–15. 11. 2019, Londýn (Anglie)
  Více informací: https://royalsociety.org/science-events-and-lectures/2019/11/collecting-and-collections
 • Call for Applications ReIReS DH Course
  Univerzita v Sofii vyhlásila výzvu k zapojení do kurzu ReIReS „Digitální zdroje pro slovansko-byzantská studia“se zaměřením na prezentaci výzkumných nástrojů pro usnadnění a posílení slovansko-byzantských studií.
  Termín a místo konání: 19.–21. 11. 2019, Sofie (Bulharsko)
  Více informací: https://reires.eu/3031/call-for-applications-reires-dh-course-sofia-november-2019/02/
 • Podzimní DH tutoriály LINDAT/CLARIAH-CZ
  Druhý z řady tutoriálů pro práci s daty a komputační výzkum v humanitních vědách
  Termín a místo konání: 17. 10. 2019, Praha
  Více informací: pdf program
 • Podzimní DH tutoriály LINDAT/CLARIAH-CZ
  Termín a místo konání: 26. 9. 2019, Praha
  Více informací: pdf program
 • iPRES 2019
  V srpnu proběhne v Amsterdamu s podporou The Dutch Digital Heritage Network 16. ročník odborné konference iPRES věnované problematice uchovávání digitálního obsahu.
  Termín a místo konání: 16.–20. 8. 2019, Amsterdam (Holandsko)
  Více informací: https://ipres2019.org/
 • Digital Humanities in the Nordic Countries – DHN 2019
  Společným cílem konferencí DHN je poskytnout přehled o současném výzkumu v interdisciplinární oblasti digitálních humanitních oborů. Čtvrtý ročník bude zaměřen na snahu rozšířit rozsah výzkumu v digitálních humanitních vědách v nových oblastech, a to i mimo severské a pobaltské země.
  Termín a místo konání: 6.–8. 3. 2019, Kodaň (Dánsko)
  Více informací: http://dig-hum-nord.eu/dhn-2019/
 • Data in Digital Humanities – 1. výroční konference EADH
  Termín a místo konání: 7.–9. 12. 2018, Galway (Irsko)
  Více informací: https://eadh2018eadh.wordpress.com/
 • Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při FLÚ AV ČR s podporou Strategie AV21 připravil přednášku člena japonské asociace pro digitální humanitní vědy profesora A. Kitamoto, jejímž ústředním tématem je problematika digitálního zpracování obrazu.
  Termín a místo konání: 23. 11. 2018, Filozofický ústav AV ČR, v. v. i. (Praha)
  Více informací: https://www.czadh.cz/events/digitally-enabled-criticism-reading-visual-and-spatial-data-using-iiif-machine-learning/
 • Třetí ročník konference Den národních výzkumných infrastruktur se uskutečnil v prostorách Národního superpočítačového centra IT4Innovation v Ostravě.
  Termín a místo konání: 6. 11. 2018, Ostrava
  Více informací: https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/en/events/day-of-national-research-infrastructures-2018/
 • CAA-UK Conference 2018
  Výroční konference anglické pobočky mezinárodní organizace International Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology organisation proběhla 26. a 27. října 2018 v Edinburghu. Cílem CAA-UK je podpořit komunikaci mezi archeology, matematiky a vědci v oboru výpočetní techniky tak, aby byl podněcován společný výzkum a byly využívány osvědčené postupy výpočetních a matematických přístupů k minulosti.
  Termín a místo konání: 26.–27. 10. 2018, Edinburgh (Skotsko)
  Více informací: https://uk.caa-international.org/
 • Book History Research Network Study Day: The Book in the Digital Age
  Prezentace nových přístup ke studiu dějin knižní kultury s ohledem na možnosti, které přináší rozvoj v oblasti digital humanities. Představení digitálních nástrojů využitelných v oblasti výzkumu dějin knižní kultury a spřízněných oborů.
  Termín a místo konání: 24. 10. 2018, Loughborough (Anglie)
  Více informací: https://www.cphc.org.uk/events/2018/10/24/book-history-research-network-study-day-the-book-in-the-digital-age
 • Workshop: „Síť“ (network, Netzwerk) jako perspektiva historického výzkumu, 25. 9. 2018, Praha (Collegium Carolinum, Valentinská 91/1), https://www.mua.cas.cz/cs/akce/workshop-sit-jako-perspektiva-historickeho-vyzkumu
  Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro dějiny Česka a Slovenska – Collegium Carolinum připravil půldenní workshop věnovaný problematice využití digitálních metod v historickém výzkumu sítí (historical network analysis).
 • The Medieval Literary Canon in the Digital Age, 17.–18. 9. 2018, Gent (Belgie), http://www.mcda.ugent.be/
  Konferenece určená zájemcům o studium středověké literatury moderními metodami a DH nástroji.
 • Textual Heritage and Information Technologies – El’ Manuscript 2018, 14.–18. 9. 2018, Vídeň – Kremže (Rakousko), http://textualheritage.org/elmanuscript2018
  Mezinárodní konference zaměřená na problematiku tvorby a rozvoje informačních systémů určených k popisu, analýzám, uchovávání a publikování středověkých a raněnovověkých rukopisů a tisků.
 • Výroční konference EIT Digital 2018,11. 9. 2018, Brusel (Belgie), https://www.eitdigital.eu/conference/
  Cílem již 3. výroční konference bylo představit vizi a výsledky EIT Digital o formování digitalizace v Evropě. Další informace naleznete zde.
 • Digital Humanities Congress 2018, 6.–8. 9. 2018, Sheffield (Anglie), https://www.dhi.ac.uk/dhc2018/
  Konference věnovaná širokému spektru témat z oblasti digital humanities. Mezi hlavními přednášejícími byli mimo jiné prof. Bob Shoemaker z sheffieldské univerzity, prof. Sarah Kenderdine z École Polytechnique Fédérale de Lausanne či prof. Susan Schreibman z irské Maynooth University.