Archiv

Kartotéka lexikálního archivu (1911–1991)

Digitalizovaný excerpční materiál českého jazyka moderní doby.

Uměleckohistorická bibliografie

Unikátní lístková kartotéka obsahuje více než 500 000 záznamů časopiseckých a novinových článků z českých periodik 18., 19. a 20. století. Zahrnuje kartotéku českých a cizích výtvarných umělců včetně záznamů reprodukcí uměleckých děl, kartotéku autorů textů, topografickou kartotéku a kartotéku věcných hesel.

Sbírka plánové dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR

Soubor historických map a plánů z období 17. až 20. století.

Sbírka historických fotografií Ústavu dějin umění AV ČR

Sbírka evropského významu obsahuje fotografie architektury, interiérů (převážně zámeckých), topografické snímky, portréty, žánry, mobiliář a další předměty z různých soukromých a institucionálních sbírek z období od 2. pol. 19. do 1. pol. 20. století.

Fototéka Ústavu dějin umění AV ČR

Umělecko-historicky zaměřený fond fototéky, který obsahuje v současnosti přes 200 000 negativů, diapozitivů, analogových a digitálních fotografií.

Fondy archivní povahy Ústavu dějin umění AV ČR

40 fondů, zejména pozůstalosti historiků umění a uměleckohistorických institucí. Inventáře většiny z nich jsou k dispozici v tištěné i v elektronické formě a počítá se s jejich zpřístupněním v online prostředí

Soubor bibliografických databází Česká literární věda

Soubor bibliografických databází Česká literární věda v databázové podobě podchycuje reflexi české literatury a literární vědy v periodickém tisku, sbornících i knižně vydaných monografiích od roku 1945 do současnosti.

Slovník české literatury po roce 1945

Slovník české literatury po roce 1945 představuje základ cyklicky aktualizované elektronické databáze, která je schopna poskytovat aktuální a kvalifikovaně zpracované informace odborným zájemcům i širší veřejnosti. Východiskem a základem databáze byly ty slovníkové publikace ÚČL, které reflektovaly českou poválečnou literaturu a které již nebyly postiženy předlistopadovými ideologickými limityDále byl slovník rozšířen o jména výrazných autorů debutujících v letech 1989–2000, které dřívější knižní vydání nezahrnuvalo. Slovník pracuje též z tzv. vnořenými (nepravidelnými) hesly, které mimo základní strukturu slovníku rozšiřují informace uvedené v heslech (např. hesla některých exilových edic rozšiřují připojené bibliografické soupisy apod.).

Osoba odpovědná za správu informačního zdroje: PhDr. Michal Přibáň, Ph.D. (priban@ucl.cas.cz) Aktuální obsah informačního zdroje: cca 1 500 hesel Záznamy mají připojené digitální objekty: Ano Formát digitálních… Přečtěte si celý článek

Retrospektivní bibliografie české literatury Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Retrospektivní bibliografie české literatury obsahuje bezmála 1,75 milionu excerpt článků s literární tematikou včetně otisků beletrie a překladů z více než 530 titulů denního a periodického tisku v češtině i němčině vydávaného na území českých zemí mezi lety 1770–1945.

Gunstick – databáze českých rýmů

V databázi českých rýmů jsou zpřístupněny výsledky automatické analýzy rýmových shod v básnických sbírkách obsažených v Korpusu českého verše a vydaných do roku 1920 (databáze obsahuje přes jeden milion rýmových párů). Databáze obsahuje jak standardní rýmové shody, tak i některé případy volnějších shod.