Česká asociace pro digitální humanitní vědy (CzADH)

Cílem České asociace pro digitální humanitní vědy (CzADH) je podpora výzkumné spolupráce, výměna informací, výuka a zapojení veřejnosti ve všech oblastech digitálního výzkumu v humanitních oborech, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Jako vědecká společnost má CzADH za úkol nejen reprezentovat odborné zájmy svých členů pro tvůrce vědních a vzdělávacích politik, ale zároveň usilovat o rozvoj digitálních humanitních věd v České republice, pečovat o jejich vysoké akademické a etické standardy a popularizovat je pro veřejnost. CzADH slouží také jako kontaktní místo pro zahraniční badatele působící v digitálních humanitních vědách.

Více informací: https://www.czadh.cz/