Archiv

Workshop: „Síť“ (network, Netzwerk) jako perspektiva historického výzkumu

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro dějiny Česka a Slovenska – Collegium Carolinum připravil půldenní workshop věnovaný problematice využití digitálních metod v historickém výzkumu sítí (historical network analysis).

Termín a místo konání: 25. 9. 2018, Praha (Collegium Carolinum, Valentinská 91/1) Více informací: https://www.mua.cas.cz/cs/akce/workshop-sit-jako-perspektiva-historickeho-vyzkumu

Odborné akce z oblasti digital humanities – září 2018

Digital Humanities Congress 2018, 6.–8. 9. 2018, Sheffield (Anglie)

Výroční konference EIT Digital 2018, 11. 9. 2018, Brusel (Belgie)

Textual Heritage and Information Technologies – El’ Manuscript 2018, 14.–18. 9. 2018, Vídeň – Kremže (Rakousko)

The Medieval Literary Canon in the Digital Age, 17.–18. 9. 2018, Gent (Belgie)

Více informací »

DARIAH-CZ Workshop on Digital Humanities 2018

Partneři nově zformovaného konsorcia DARIAH-CZ připravili s podporou projektů DESIR a LINDAT/CLARIN jednodenní workshop, na kterém budou představeny mezinárodní i národní aktivity v oblasti digital humanities.

Workshop se bude konat 24. dubna 2018 od 9:15 v budově Akademie věd ČR na Národní 3, Praha 1, a bude probíhat v anglickém jazyce.

Celý program a registrační formulář jsou na www.knav.cz/dariah

Call for Papers (30.1. 2018): DH_BUDAPEST_2018

Centrum pro Digital Humanities Eötvös Loránd University připravuje ve spolupráci s DARIAH, CLARIN a Michael Culture Association konferenci věnovanou digital humaities ve smyslu nové, prudce se rozvíjející mezioborové vědní disciplíny. Konference je určena zejména vědcům ze středoevropského prostoru.

Termín a místo konání: 27.–31. 5. 2018, Budapešť (Maďarsko)

Web konference: https://eadh.org/news/2017/12/10/dhbudapest2018

Call for Papers – uzávěrka 30. 1. 2018

Call for Papers (8. 1. 2018): DHSI Conference & Colloquium

V červnu 2018 Digital Humanities Summer Institute, University of Victoria, pořádá konferenci a kolokvium určené k prezentaci projektů a dosažených výsledků výzkumu v oblasti digital humanities.

Termín a místo konání: 4.–15. 6. 2018, Victoria (Kanada)

Web konference: http://dhsicolloquium.org/cfp/

Call for Papers – uzávěrka 8. 1. 2018

Workshop – Digital Humanities a aktuální projekty v oboru muzikologie

22. 11. v 10 hod. – knihovna Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR

Úvodní slovo přednese Jarmila Procházková (KHH EÚ AV ČR). O aktivitách nedávno konstituované České asociace pro digitální humanitní vědy, z. s. (CzADH), promluví Boris Lehečka z Ústavu pro jazyk český AV ČR, který dále pohovoří o zkušenostech z projektů v oblasti DH (Vokabulář webový, infrastruktura VIDA/RIDICS aj.). O vznikající databázi hudebního života DEML budou informovat J. Procházková a Ing. Michal Cais, digitalizaci oborové bibliografie připomene Jana Vozková (KHH EÚ AV ČR).

Pozvání přijal Jan Hajič jr. z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK, který představí projekt MUSCIMA++.

Ohlasy z konference ADHO 2017

Knihovna AV ČR ve svém zpravodaji INFORMACE (č. 3/2017) přináší mezi jinými příspěvek věnovaný konferenci Aliance organizací pro digital humanities , která se letos konala v kanadském Montrealu a jejímž hlavním tématem byl „Access“.

Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/ohlasy-z-konference-adho-2017/

Digital humanities a studium minulosti – cyklus zvaných přednášek

Centrum pro studium středověku FF UK připravilo v rámci dlouhodobého projektu Medieval Social Conflicts and Contrasts semestrální cyklus zvaných přednášek zaměřených na využití digital humanities při studiu a výzkumu středověké a raně novověké společnosti.

Více informací: https://css.ff.cuni.cz/en/lecture-series-medieval-conflicts-and-contrasts/the-digital-methodologies-in-the-study-of-the-past/

Call for Papers (8. 10. 2017): Workshop on Corpus-based Research in the Humanities (CRH)

25.–26. 1. 2018, Vienna (Rakousko)

Web konference: https://www.oeaw.ac.at/ac/crh2/

Call for Papers (uzávěrka 8. 10. 2017): https://www.oeaw.ac.at/forschung-institute/biblio/academiae-corpora/ac/crh2/call-for-papers/

Call for Papers (30. 9. 2017): Cultural Heritage in Digital Age

Associazione per l’Informatica Umanistica e le Culture Digitali (AIUCD) připravuje na začátek roku 2018 konferenci pod názvem „Kulturní dědictví v digitálním věku. Paměť, humanitní vědy a technologie.“

31. 1.–2. 2. 2018, Bari (Itálie)

Web konference: http://www.aiucd2018.uniba.it/

Call for Papers (uzávěrka 30. 9. 2017): http://www.aiucd2018.uniba.it/cfp.html