Archiv

7th Estonian Digital Humanities Confeence: Use of Digital Cultural Heritage in Research and Education

Tématem konference DH Estonia 2019 je využití digitálního kulturního dědictví, zejména v oblasti vzdělávání. Cílem konference je zaměřit se na to, jak by uživatelské zvyky, jakož i potřeby a požadavky mohly ovlivnit postupy paměťových institucí, jako jsou muzea, archivy a knihovny, které se snaží zvýšit objem digitalizovaných zdrojů kulturního dědictví.

Termín a místo konání: 4.–6. 12. 2019, Tallinn (Estonsko)

Více informací: https://dh.org.ee/events/dhe2019/

Collecting and Collections: Digital Lives and Afterlives Workshop

Workshop zaměřený na využití a rekonstrukci raně moderních sbírek je určen zejména badatelům z oblasti digital humanities. Prezentovány a zkoumány budou především způsoby a možnosti digitálního přístupu k historickým sbírkám. Dále data-mining a využití jednotlivých nástrojů k integraci existujících databází.

Termín a místo konání: 14.–15. 11. 2019, Londýn (Anglie)

Více informací: https://royalsociety.org/science-events-and-lectures/2019/11/collecting-and-collections

Call for Applications ReIReS DH Course

Univerzita v Sofii vyhlásila výzvu k zapojení do kurzu ReIReS „Digitální zdroje pro slovansko-byzantská studia“, který se bude konat 19.–21. listopadu 2019. Kurz je zaměřen na prezentaci výzkumných nástrojů pro usnadnění a posílení slovansko-byzantských studií. Vítáni jsou zejména – ale nejen – doktorandi a postdoktorandi.

Přihlášky lze podávat do 19. října 2019. Kromě členů konsorcia ReIReS je účast umožněna až pěti účastníkům mimo konsorcium.

Termín a místo konání: 19.–21. 11. 2019, Sofie (Bulharsko)

Více informací: https://reires.eu/3031/call-for-applications-reires-dh-course-sofia-november-2019/02/

Podzimní DH tutoriály LINDAT/CLARIAH-CZ

Druhý z řady tutoriálů pro práci s daty a komputační výzkum v humanitních vědách, které připravila výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ, proběhne 17. 10. v Národní galerii v Praze. Registrace není nutná a účast je bezplatná.

Termín a místo konání: 17. 10. 2019, Praha

Více informací: pdf program

Podzimní DH tutoriály LINDAT/CLARIAH-CZ

První z řady tutoriálů pro práci s daty a komputační výzkum v humanitních vědách, které připravila výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ, proběhne 26. 9. na půdě MFF ÚK. Registrace není nutná a účast je bezplatná.

Termín a místo konání: 26. 9. 2019, Praha

Více informací: pdf program

iPRES 2019

V srpnu proběhne v Amsterdamu s podporou The Dutch Digital Heritage Network 16. ročník odborné konference iPRES věnované problematice uchovávání digitálního obsahu.

Termín a místo konání: 16.–20. 8. 2019, Amsterdam (Holandsko)

Více informací: https://ipres2019.org/

DH2019

Každoroční mezinárodní konferenci Alliance of Digital Humanities Organizations bude letos v červenci hostit Univerzita v Utrechtu . Ústředním tématem je komplexita.

Termín a místo konání: 9.–12. 7. 2019, Utrecht (Holandsko)

Více informací: https://dh2019.adho.org

DATeCH

Královská vlámská akademie pro vědu a umění bude ve dnech 8.–10. 5. hostit účastníky mezinárodní konference DATeCH (Digitální přístup k textovému kulturnímu dědictví), jež je určena především výzkumníkům a odborníkům, kteří hledají inovativní přístupy k tvorbě, transformaci a využívání historických dokumentů v digitální podobě.

Termín a místo konání: 8.–10. 5. 2019, Brusel (Belgie)

Více informací: http://datech.digitisation.eu/

Pracovní příležitosti v DH – Ústav pro českou literaturu AV ČR

Ústav pro českou literaturu AV ČR vypisuje konkurs na následující pozice ve výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie:

výzkumník v oblasti digital humanities

datový specialista

Uzávěrka pro podání přihlášek je 5. května 2019.

Workshop Základy XML TEI

Cílem workshopu, který pořádá Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku RIDICS s podporou České asociace pro digitální humanitní vědy (CZADH), je rozšířit povědomí o standardu XML TEI mezi českými akademickými pracovníky. Akce je určena pro studenty a pracovníky z vysokých škol, pracovišť AV ČR, knihoven a muzeí. Maximální počet účastníků je 20. Výklad povede Boris Lehečka.

Registrujte se prosím nejpozději do 10. dubna 2019 prostřednictvím přihlašovacího formuláře .

Termín a místo konání: 9.–10. 5. 2019, Kampus Hybernská (Praha)

Více informací: https://vokabular.ujc.cas.cz/informace.aspx?t=zakladyxmltei&o=ovokabulari