Akce

Připravované akce:

 • DATeCH
  Královská vlámská akademie pro vědu a umění bude ve dnech 8.–10. 5. hostit účastníky mezinárodní konference DATeCH (Digitální přístup k textovému kulturnímu dědictví), jež je určena především výzkumníkům a odborníkům, kteří hledají inovativní přístupy k tvorbě, transformaci a využívání historických dokumentů v digitální podobě.
  Termín a místo konání: 8.–10. 5. 2019, Brusel (Belgie)
  Více informací: http://datech.digitisation.eu/
 • Workshop Základy XML TEI
  Cílem workshopu, který pořádá Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku RIDICS s podporou České asociace pro digitální humanitní vědy (CZADH), je rozšířit povědomí o standardu XML TEI mezi českými akademickými pracovníky. Akce je určena pro studenty a pracovníky z vysokých škol, pracovišť AV ČR, knihoven a muzeí. Maximální počet účastníků je 20. Výklad povede Boris Lehečka.Registrujte se prosím nejpozději do 10. dubna 2019 prostřednictvím přihlašovacího formuláře.
  Termín a místo konání: 9.–10. 5. 2019, Kampus Hybernská (Praha)
  Více informací: https://vokabular.ujc.cas.cz/informace.aspx?t=zakladyxmltei&o=ovokabulari

 


Každoročně opakované akce:

 


 

Již proběhlé akce:

 • Digital Humanities in the Nordic Countries – DHN 2019
  Společným cílem konferencí DHN je poskytnout přehled o současném výzkumu v interdisciplinární oblasti digitálních humanitních oborů. Čtvrtý ročník bude zaměřen na snahu rozšířit rozsah výzkumu v digitálních humanitních vědách v nových oblastech, a to i mimo severské a pobaltské země.
  Termín a místo konání: 6.–8. 3. 2019, Kodaň (Dánsko)
  Více informací: http://dig-hum-nord.eu/dhn-2019/
 • Data in Digital Humanities – 1. výroční konference EADH
  Termín a místo konání: 7.–9. 12. 2018, Galway (Irsko)
  Více informací: https://eadh2018eadh.wordpress.com/
 • CAA-UK Conference 2018
  Výroční konference anglické pobočky mezinárodní organizace International Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology organisation proběhla 26. a 27. října 2018 v Edinburghu. Cílem CAA-UK je podpořit komunikaci mezi archeology, matematiky a vědci v oboru výpočetní techniky tak, aby byl podněcován společný výzkum a byly využívány osvědčené postupy výpočetních a matematických přístupů k minulosti.
  Termín a místo konání: 26.–27. 10. 2018, Edinburgh (Skotsko)
  Více informací: https://uk.caa-international.org/
 • Workshop: „Síť“ (network, Netzwerk) jako perspektiva historického výzkumu, 25. 9. 2018, Praha (Collegium Carolinum, Valentinská 91/1), https://www.mua.cas.cz/cs/akce/workshop-sit-jako-perspektiva-historickeho-vyzkumu
  Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro dějiny Česka a Slovenska – Collegium Carolinum připravil půldenní workshop věnovaný problematice využití digitálních metod v historickém výzkumu sítí (historical network analysis).
 • The Medieval Literary Canon in the Digital Age, 17.–18. 9. 2018, Gent (Belgie), http://www.mcda.ugent.be/
  Konferenece určená zájemcům o studium středověké literatury moderními metodami a DH nástroji.
 • Textual Heritage and Information Technologies – El’ Manuscript 2018, 14.–18. 9. 2018, Vídeň – Kremže (Rakousko), http://textualheritage.org/elmanuscript2018
  Mezinárodní konference zaměřená na problematiku tvorby a rozvoje informačních systémů určených k popisu, analýzám, uchovávání a publikování středověkých a raněnovověkých rukopisů a tisků.
 • Výroční konference EIT Digital 2018,11. 9. 2018, Brusel (Belgie), https://www.eitdigital.eu/conference/
  Cílem již 3. výroční konference bylo představit vizi a výsledky EIT Digital o formování digitalizace v Evropě. Další informace naleznete zde.
 • Digital Humanities Congress 2018, 6.–8. 9. 2018, Sheffield (Anglie), https://www.dhi.ac.uk/dhc2018/
  Konference věnovaná širokému spektru témat z oblasti digital humanities. Mezi hlavními přednášejícími byli mimo jiné prof. Bob Shoemaker z sheffieldské univerzity, prof. Sarah Kenderdine z École Polytechnique Fédérale de Lausanne či prof. Susan Schreibman z irské Maynooth University.