Akce

Připravované akce:

 •  

 


Každoročně opakované akce:

 


 

Již proběhlé akce:

 • 7th Estonian Digital Humanities Confeence: Use of Digital Cultural Heritage in Research and Education
  Tématem konference DH Estonia 2019 je využití digitálního kulturního dědictví, zejména v oblasti vzdělávání. Cílem konference je zaměřit se na to, jak by uživatelské zvyky, jakož i potřeby a požadavky mohly ovlivnit postupy paměťových institucí, jako jsou muzea, archivy a knihovny, které se snaží zvýšit objem digitalizovaných zdrojů kulturního dědictví.
  Termín a místo konání: 4.–6. 12. 2019, Tallinn (Estonsko)

  Více informací: https://dh.org.ee/events/dhe2019/

  Digital Methods for the Study of Theatre
  Filozofický ústav AV ČR ve spolupráci CzADH připravil přednášku, v níž Miguel Escobar Varela z Národní univerzity v Singapuru představí možnosti využití digitálních metod při studiu divadelních představení.
  Termín a místo konání: 26. 11. 2019, Praha (FLÚ, Jilská 1, zasedací místnost, 14:00–15:30)
  Více informací: https://www.czadh.cz/events/digital-methods-for-the-study-of-theatre/

 • Podzimní DH tutoriály LINDAT/CLARIAH-CZ
  Třetí z řady tutoriálů pro práci s daty a komputační výzkum v humanitních vědách, které připravila výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ.
  Termín a místo konání: 28. 11. 2019, Praha
  Více informací: pdf program
 • Collecting and Collections: Digital Lives and Afterlives Workshop
  Workshop zaměřený na využití a rekonstrukci raně moderních sbírek je určen zejména badatelům z oblasti digital humanities.
  Termín a místo konání: 14.–15. 11. 2019, Londýn (Anglie)
  Více informací: https://royalsociety.org/science-events-and-lectures/2019/11/collecting-and-collections
 • Call for Applications ReIReS DH Course
  Univerzita v Sofii vyhlásila výzvu k zapojení do kurzu ReIReS „Digitální zdroje pro slovansko-byzantská studia“se zaměřením na prezentaci výzkumných nástrojů pro usnadnění a posílení slovansko-byzantských studií.
  Termín a místo konání: 19.–21. 11. 2019, Sofie (Bulharsko)
  Více informací: https://reires.eu/3031/call-for-applications-reires-dh-course-sofia-november-2019/02/
 • Podzimní DH tutoriály LINDAT/CLARIAH-CZ
  Druhý z řady tutoriálů pro práci s daty a komputační výzkum v humanitních vědách
  Termín a místo konání: 17. 10. 2019, Praha
  Více informací: pdf program
 • Podzimní DH tutoriály LINDAT/CLARIAH-CZ
  Termín a místo konání: 26. 9. 2019, Praha
  Více informací: pdf program
 • Digital Humanities in the Nordic Countries – DHN 2019
  Společným cílem konferencí DHN je poskytnout přehled o současném výzkumu v interdisciplinární oblasti digitálních humanitních oborů. Čtvrtý ročník bude zaměřen na snahu rozšířit rozsah výzkumu v digitálních humanitních vědách v nových oblastech, a to i mimo severské a pobaltské země.
  Termín a místo konání: 6.–8. 3. 2019, Kodaň (Dánsko)
  Více informací: http://dig-hum-nord.eu/dhn-2019/
 • Data in Digital Humanities – 1. výroční konference EADH
  Termín a místo konání: 7.–9. 12. 2018, Galway (Irsko)
  Více informací: https://eadh2018eadh.wordpress.com/
 • CAA-UK Conference 2018
  Výroční konference anglické pobočky mezinárodní organizace International Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology organisation proběhla 26. a 27. října 2018 v Edinburghu. Cílem CAA-UK je podpořit komunikaci mezi archeology, matematiky a vědci v oboru výpočetní techniky tak, aby byl podněcován společný výzkum a byly využívány osvědčené postupy výpočetních a matematických přístupů k minulosti.
  Termín a místo konání: 26.–27. 10. 2018, Edinburgh (Skotsko)
  Více informací: https://uk.caa-international.org/
 • Workshop: „Síť“ (network, Netzwerk) jako perspektiva historického výzkumu, 25. 9. 2018, Praha (Collegium Carolinum, Valentinská 91/1), https://www.mua.cas.cz/cs/akce/workshop-sit-jako-perspektiva-historickeho-vyzkumu
  Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro dějiny Česka a Slovenska – Collegium Carolinum připravil půldenní workshop věnovaný problematice využití digitálních metod v historickém výzkumu sítí (historical network analysis).
 • The Medieval Literary Canon in the Digital Age, 17.–18. 9. 2018, Gent (Belgie), http://www.mcda.ugent.be/
  Konferenece určená zájemcům o studium středověké literatury moderními metodami a DH nástroji.
 • Textual Heritage and Information Technologies – El’ Manuscript 2018, 14.–18. 9. 2018, Vídeň – Kremže (Rakousko), http://textualheritage.org/elmanuscript2018
  Mezinárodní konference zaměřená na problematiku tvorby a rozvoje informačních systémů určených k popisu, analýzám, uchovávání a publikování středověkých a raněnovověkých rukopisů a tisků.
 • Výroční konference EIT Digital 2018,11. 9. 2018, Brusel (Belgie), https://www.eitdigital.eu/conference/
  Cílem již 3. výroční konference bylo představit vizi a výsledky EIT Digital o formování digitalizace v Evropě. Další informace naleznete zde.
 • Digital Humanities Congress 2018, 6.–8. 9. 2018, Sheffield (Anglie), https://www.dhi.ac.uk/dhc2018/
  Konference věnovaná širokému spektru témat z oblasti digital humanities. Mezi hlavními přednášejícími byli mimo jiné prof. Bob Shoemaker z sheffieldské univerzity, prof. Sarah Kenderdine z École Polytechnique Fédérale de Lausanne či prof. Susan Schreibman z irské Maynooth University.